Jánd és Térsége csapadékvíz elvezetés

A Jánd és Térsége Csapadékvíz elvezető-hálózat fejlesztő Társulás az „ÉAOP-5.1.2/D3-11-2012-0008 azonosító számú projekt megvalósítására” – generálkivitelezői feladatok ellátására - a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le, melynek során a nyertes ajánlattevő a Vállalkozó lett.

A Vállalkozó a Békés-Drén Kft. és a Keletépvíz Kft. által alakított konzorcium volt.

A Nyír-Wetland Kft. alvállalkozóként vett részt a kivitelezésben.

Műszaki tartalom:

A településekre kiadott vízjogi létesítési engedélyek alapján:

 • Jánd településen 3945 m

 • Gulács településen 5480 m

 • Tarpa településen 5652 m

 • Csaroda településen 1045 m

 • Márokpapi településen 4862 m

 • Hetefejércse településen 3043 m

 • Tákos településen 1256 m belterületi csapadékvíz-elvezetés valósult meg, melynek során megoldódott a települések felszíni vízelvezetése.
   

Összesen 25,2 km burkolt nyílt csapadékvíz-elvezető csatorna került megépítésre, melyből 1,67 km zárt csatorna.

A kivitelezés során megvalósult egyéb létesítmények:

 • 1 db belvízátemelő,

 • 4 db iszap- és olajfogó akna,

 •  1 db betétpallós áteresz – út alatti átsajtolás 16 m-en

 • padkastabilizáció 1,1 km Tákos településen.
   

A Vállalkozói díj nettó 753.800.000,- forint.

A munkák megkezdésének időpontja 2014. 03. 18, majd a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárási dátuma 2015. 01. 27.

A munkákra 36 hónap jótállási kötelezettség van kikötve.

Tájékoztató
Projekt ismertető
Csatorna munka előtt
Csatorna munka előtt
Csatorna munka előtt
Csatorna munka előtt
Csatorna kivitelezés után
Csatorna kivitelezés után
Csatorna kivitelezés után
Csatorna kivitelezés után
Csatorna kivitelezés után
Gulács munka előtt
Gulács munka előtt
Gulács munka előtt
Gulács munka előtt
Gulács munka után
Gulács munka után
Gulács munka után
Gulács munka után
Gulács munka után
Gulács munka után
Gulács munka után
Gulács munka után
Gulács munka után
Gulács munka után
Gulács munka után
Gulács munka után
Márokpapi
Márokpapi
Márokpapi
Márokpapi
Takos kivitelezés közben
Takos kivitelezés közben
Takos kivitelezés után
Takos kivitelezés után
Tarpa munka előtt
Tarpa munka előtt
Tarpa kivitelezés után
Tarpa kivitelezés után
Tarpa kivitelezés után
Tarpa kivitelezés után
Tarpa kivitelezés után
Jánd kivitelezés közben
Jánd kivitelezés közben
Jánd kivitelezés közben
Jánd kivitelezés közben
Jánd kivitelezés közben
Jánd kivitelezés közben