Csatorna kotrási munkák a TIVIZIG működési területén

Vállalkozási szerzõdés kettõs mûködésû csatornák kotrási kivitelezési feladatainak ellátására vonatkozóan.

Megrendelő Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság a közbeszerzési eljárás eredményét 2015. szeptember hó 22. napján kihirdette azzal, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese Cégünk. Mivel a lefolytatott közbeszerzési eljárás során a Megrendelő Cégünk ajánlatát fogadta el, ennek megfelelően a felek a Kbt. 124. § (1) bekezdése értelmében a törvényes határidőn belül szerződést kötöttek a munkák elvégzésére.

Műszaki tartalom:

  • Bagaméri-ér 3+150-4+922 szelvények közötti cserjeirtás, kotrás (~1,0m3/fm), depónia rendezés.

  • Szöcsköd-Komádi III. csatorna 0+000-8+042 szelvények közötti kotrás (~1,0m3/fm), depónia rendezés.

  • Irázi csatorna 0+000-0+450 szelvények közötti kotrás (~1,0m3/fm), depónia rendezés.

Társaságunk részesedése 100 %-volt.

A vállalkozói díj nettó 15.800.000,- forint.

A munkák megkezdésének időpontja 2015. 10. 06, majd a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárási dátuma 2015. 12. 10.

A munkákra 12 hónap jótállás van kikötve.

Kotrás után a Bagaméri csatorna
Depónia kotrás után a Bagaméri csatornán
Írtás a Bagaméri csatornán
Írtás a Bagaméri csatornán
Írtás a Bagaméri csatornán
Kotrás az Újirázi csatornán
Kotrás közben a Szöcsköd-Komádi csatorna
Kotrás után a Szöcsköd-Komádi csatorna
Kotrás után a Szöcsköd-Komádi csatorna
Kotrás után a Szöcsköd-Komádi csatorna
Kotrás után a Szöcsköd-Komádi csatorna
Kotrás után a Szöcsköd-Komádi csatorna
Kotrás után a Szöcsköd-Komádi csatorna
Kotrás után a Bagaméri csatorna
Kotrás után a Bagaméri csatorna
Kotrás után az Újirázi csatorna