ALSÓGAGYI ZÁPORTÁROZÓ ÉPÍTÉSE A VASONCA PATAKON

Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság (Miskolc, Vörösmarty Mihály u. 77, 3530) megbízásából ÉMOP pályázati forrásból került kivitelezésre az Alsógagyi záportározó a Vasonca patakon.

Három vízfolyáság összefolyása (Vasonca, Csenyéte és Gagyapáti patakok) ill. Alsógagy település déli széle alatt mintegy 900 m-re lett kialakítva keresztgát 200 m hosszban a Vasonca patak 21+840 km-es szelvényében, valamint töltés épült 960 m hosszban a közúttal párhuzamosan É-felé.

A tározó gátja a talajvizsgálati jelentés számításai szerint a következő paraméterekkel tervezett:

Töltéskorona magassága:                       175,5 mBf  (+20 cm domborítással a gát közepén)

Maximális tározási szint                           174,5 mBf

Korona szélesség                                       3,0 m

Töltés magassági biztonsága                  1,0 m

Vízoldali rézsű hajlása:                             1:2

Levegő oldali rézsű hajlása:                   1:2

A leürítő műtárgy átmérője 1,6 m.

A 174,5 mBf tározási szinthez 300.631 m3 tárózási térfogat tartozik.

A tározó és töltésépítés mellett a Vasonca patak ezen szakaszán is szükséges volt a meder karbantartása, a cserje és bozót irtása.

A Q1% = 66,1 m3/s-os mértékadó vízhozamot meghaladó lefolyások biztonságos átvezetésére támfalas bukóéllel indított árapasztó műtárgy és árapasztó csatorna épült.

Az 37 m hosszú bukóél tetőszintje 174,50 – 174,00  mBf. szintek között változik.

A bukóéltől a 179,20 m hosszban 12 m széles kétoldali rézsűs (1 : 1,5) burkolt (30 cm vastag RENO matrac anyagú) árapasztó csatorna épül a tározótöltés felvízi oldalán indítva, annak a Vasonca patak 21+784 km-es szelvényébe bekötve kiszélesített fenékszélességgel és folyásirányba döntött fenékszinttel.

Az árapasztó csatorna bukóéle és a töltés csatlakozásánál a gát terméskő burkolattal lett ellátva.

A betonba rakott 25 cm vtg. terméskő burkolat 11,0 m hosszban a 173,00 m szinttől a gátkoronáig – 175,50 mBf. szintig – épült ki.

A kész töltés az út mellett.
Alsógagyi záportározó helye munka előtt.
Alsógagyi záportározó töltésének helye az út mellett.
töltésanyag kitermelése
töltésanyag kitermelése
töltésanyag kitermelése
töltésépítés előkészített altalaja
töltésépítéshez anyagbeszállítás
töltésépítés
árapasztó csatorna RENO matrac igazítás
árapasztó csatorna RENO matrac igazítás
árapasztó csatorna RENO matrac igazítás
árapasztó csatorna RENO matrac lerakása
árapasztó csatorna RENO matrac lerakása
vízmérce lépcső helyének kialakítása
pengefalnál a földmű burkolásra előkészítve
csatorna burkolása a leüritő műtárgy alatt
árapasztó csatorna RENO matrac feltöltése kővel
árapasztó csatorna és a Vasonca patak burkolt meder találkozása
csatorna burkolása a leüritő műtárgy alatt
töltés építése
töltés építése
árapasztó csatorna RENO matraccal burkolva
zárógát a pengefal felől