Bemutatkozás

Üdvözöljük honlapunkon!
 

Cégünk fő tevékenysége, szolgáltatásaink:  vízépítési feladatokat, mély- és közműépítéseket, út, kerékpárút építéseket végzünk saját gépeinkkel és eszközeinkkel. Magasépítési beruházások tereprendezési feladataiban, földmunkáiban és alapozási munkáiban is részt veszünk. A területi vízgazdálkodás minden területén végzünk tervezési és kivitelezési munkálatokat: vízrendezési, vízkár-elhárítási és mezőgazdasági vízhasznosítási (öntözőrendszerek, tározók, halastavak építése) feladatokat is vállalunk.

Munkáink során minőség-, környezetközpontú valamint munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszert alkalmazunk (MSZ EN ISO 9001:2009, MSZ EN ISO 14001:2005, MSZ EN ISO 28001:2008). Integrált irányítási politikai nyilatkozatunk.

Kiemelt jelentőséget tulajdonítunk az energiahatékonyságnak, ezért energiairányítási rendszer alkalmazunk, mely megfelel az ISO 50001:2012 szabvány követelményeinek. Energia politikai nyilatkozatunk.

A vízi létesítmények tervezése és megvalósítása, közművek, alépítmények, műtárgyak kivitelezése, felújítása, karbantartása, fémszerkezeti elemeinek gyártása, felújítása, karbantartása a szakterületünk. Tavak, folyómedrek, csatornák, kotrását, iszapolását, tisztítását, partoldalak és töltések építését, épület alapok kiásását,  továbbá csatornapartok, elhanyagolt gazos területek rendbetételét, cserjézését, kaszálását, területrendezését vállaljuk korszerű gépeinkkel.

Egyéb gazdasági tevékenységek ellátásával kívánjuk fokozni versenyképességünket: kihasználjuk az európai uniós pályázati lehetőségeket, melynek keretében telephely-fejlesztésre és napelemes kiserőmű rendszer kiépítésére pályáztunk sikeresen.